Φοιτητική Εστία

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν διαθέτει ιδιόκτητες εστίες.